StartMistrz Ceremonii

Mistrz Ceremonii

 • Nad scenariuszem i prowadzeniem świeckiego pogrzebu czuwa świecki mistrz ceremonii pogrzebowej. Jest on  'ustami' Rodziny Zmarłego.

  Osoba będąca mistrzem ceremonii pogrzebowej powinna posiadać właściwą aparycję, znakomitą dykcję a także odpowiednią barwę głosu. Niewymuszona elegancja zawsze stanowi dodatkowy atut takiej osoby. W kontaktach z Rodzinami Zmarłych konieczna jest empatia, umiejętność słuchania i poprawna, nienaganna polszczyzna. Powinien dbać o dobre imię Zmarłego i ochronę uczuć jego Rodziny.

  .
  ………………………………………………………………………….............................................………………

  ROLA ŚWIECKIEGO MISTRZA CEREMONII POGRZEBOWEJ !

  Przed pogrzebem rola mistrza ceremonii obejmuje:
  • rozmowę - wywiad z Rodziną, w celu przygotowania indywidualnego wspomnienia i pożegnania oraz ustalenie scenariusza ceremonii (kontakt osobisty lub telefoniczny).
  • redakcję tekstu wspomnienia i pożegnania Zmarłego, które jest główną częścią wspomnienia.

  Przebieg pogrzebu w Sali ceremonialnej lub kaplicy:
  • wstęp - krótka refleksja o życiu, śmierci i przemijaniu
  • przywitanie żałobników
  • chwila ciszy - tradycyjny hołd oddany Zmarłej Osobie
  • koordynacja uroczystego wyprowadzenia Ciała lub urny z Prochami z Sali Ceremonialnej lub Kaplicy.
  • formowanie konduktu.

  W trakcie pogrzebu na cmentarzu rola mistrza ceremonii obejmuje:
  • pożegnanie nad mogiłą
  • przedstawienie życiorysu Osoby Zmarłej
  • złożenie trumny / urny / do grobu
  • podziękowanie
  • kondolencje.
  ……………………………………………………………………….............................................…………………


  JAK PRZEBIEGA CEREMONIA ? / NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY SCENARIUSZ CEREMONII ŚWIECKIEJ 
  • Wystąpienie mistrza ceremonii / Sala Ceremonialna lub Kaplica /
               - refleksja na temat życia, śmierci i przemijania
               - powitanie żałobików, rodziny
               - uczczenie pamięci Zmarłego chwilą ciszy
               - zapowiedź odprowadzenia na miejsce spoczynku.
  • Formowanie konduktu
  • Przejście na cmentarz
  • Wygłoszenie ostatniego pożegnania nad mogiłą / przedstawienie życiorysu /
  • Złożenie trumny / urny / do grobu
  • Złożenie kondolencji oraz podziękowanie.

  Taka oprawa pogrzebu pozwala godnie i z największym szacunkiem pożegnać Człowieka, z którym za jego życia łączyły nas więzy pokrewieństwa i przyjaźni.
  ……………………………………………………………………………….........………………………………………

  CZYM JEST POGRZEB ŚWIECKI ?

  Świecki – czyli niereligijny ceremoniał pogrzebowy.

  Pogrzeb świecki stanowi podsumowanie życia. Jeżeli wierzymy, że każdy kształtuje swoje życie tak, jak chce i potrafi, to akt ostateczny jakim jest pogrzeb staje się ostatnią możliwością  wyrażenia,  co było w życiu człowieka ważne. Jak żył co kochał, kim był dla tych, którzy go żegnają. 
  Mistrz ceremonii jest ustami każdego z żałobników. Jego słowa powinny być wyważone a jednocześnie trafnie opisujące życie Zmarłego.

  To ostatnia możliwość wyrażenia poglądów wobec społeczności do której należał.