StartOfertaŚwiecka Ceremonia Pogrzebowa

Świecka Ceremonia Pogrzebowa

 • Pogrzeb bez księdza

  Pogrzeb  świecki,  czyli  niereligijna ceremonia pogrzebowa, która często nazywana jest humanistyczną.
  Ceremonia świecka charakteryzuje się bogatą obrzędowością, na którą składają się między innymi przemówienia, pochód żałobny, wystawienie zwłok na widok publiczny, czy koncert muzyki poważnej.
  Pogrzeb świecki prowadzony jest przez mistrza ceremonii, a nie, jak w przypadku pogrzebu wyznaniowego przez księdza lub pastora. To mistrzowie ceremonii dbają o scenariusz, a także o odpowiedni przebieg pogrzebu. W Polsce jest ich niewielu. Należy podkreślić, że osoby te nie mają święceń kapłańskich. Natomiast zawodu można nauczyć się na specjalnym kursie, ale podobno nie ma wielu chętnych. Mistrz ceremonii swoją pracę rozpoczyna jeszcze przed pogrzebem. Do jego obowiązków należy bowiem rozmowa-wywiad  z rodziną zmarłego na podstawie której musi przygotować wspomnienie o zmarłym. Każde napisane przez mistrza ceremonii wspomnienie i pożegnanie zmarłego trafia do akceptacji rodziny. W czasie trwania pogrzebu, mistrz wygłasza wspomnienie o zmarłym, przygotowuje cały scenariusz uroczystości, a także kieruje nią. Podczas pogrzebu świeckiego mistrz ceremonii ubrany jest w czarną togę, czarny garnitur lub czarny płaszcz.

  Najważniejszą częścią pogrzebu świeckiego jest wspomnienie osoby, która odeszła. Zgromadzeni na uroczystości bliscy zmarłego chcą oddać mu hołd, poprzez wspomnienie jego osoby, czynów i zalet. Tekst pożegnania współtworzony jest przez bliskich zmarłego i mistrza, a wygłasza go mistrz ceremonii. Wspomnienie powinno być  autentyczne, ale również delikatne, ma przekazać oraz przybliżyć  zebranym to, co dla zmarłego było najważniejsze, czym się interesował, co go fascynowało, co kochał i co było jego pasją. Uczestnicząc w pogrzebie wyznaniowym, raczej nie spotkamy się z taką formułą. Pogrzeb bez księdza otwiera taką możliwość pożegnania zmarłego.

   

  Jak wygląda scenariusz pogrzebu świeckiego ?


  Uroczystość rozpoczyna się akcentem muzycznym. Następnie zostaje wygłoszona refleksja o życiu, śmierci i przemijaniu. Przywitanie żałobników i tradycyjny hołd oddany zmarłej osobie, czyli chwila ciszy. Świecka ceremonia kończy się przejściem na cmentarz, gdzie następuje pożegnanie ze zmarłym. Tam też zostaje wygłoszona zasadnicza mowa z przedstawieniem życiorysu osoby zmarłej. Złożenie trumny /urny/ do grobu. Podziękowanie dla wszystkich przybyłych i złożenie kondolencji.

  Tak naprawdę nie ma z góry ustalonego scenariusza pogrzebu świeckiego. Przebieg ceremonii może się zmienić i dostosować odpowiednio do indywidualności osoby, która odeszła oraz do oczekiwań żałobników.
  Pogrzeb świecki, bez księdza, skierowany jest do ateistów, agnostyków, a także do osób wierzących, które nie odnajdują się w dogmatach żadnego z funkcjonujących kościołów.